משאבי אנרגיה בישראל

משאבי האנרגיה שהתגלו בשנים האחרונות מובילים את מדינת ישראל אל עתיד בטוח ויציב של עצמאות אנרגטית. כבר מסוף שנות ה-50 החלו בחיפושים אחר משאבי אנרגיה בגבולותיה של ישראל, אך אלו זכו להצלחה מוגבלת, כאשר נתגלו מספר מאגרים קטנים ובראשם שדה "חלץ". בשנת 1999 התגלה בידי "דלק אנרגיה" ו"נובל" מאגר הגז הטבעי הגדול הראשון בישראל - "נועה" מול חופי אשקלון, ובעקבותיו מאגר "מרי".
מאז ועד היום מהווים המאגרים מקור הספקה של גז טבעי, והגיעו עד ל-40% מתשומות ההפקה של החשמל בישראל. בשנים האחרונות נחשפו מול חופי ישראל מאגרי גז גדולים, אשר מוערכים על-ידי משרד התשתיות בכ-45 מיליארד ממ"ק.

בינואר 2009 הוכרזה תגלית חדשה של מאגר גז טבעי מול חופי חיפה – "תמר", שהחל להזרים גז לחופי מדינת ישראל במהלך 2013. מאגרים קטנים יותר התגלו במרץ 2009 ("דלית") ובפברואר 2012 ("תנין"). ביוני 2010 אותר מאגר "לוויתן", מהגדולים ביותר שנתגלו בעולם בעשור האחרון. התגליות הללו מבטיחות למדינת ישראל בטחון אנרגטי לעשרות שנים, וביססו את מעמדה בין 30 המדינות עם עתודות הגז הטבעי הגדולות בעולם. כל זאת, עוד בטרם נתגלו כל המאגרים של נפט וגז טבעי, אשר צפויים להימצא במימי הים של מדינת ישראל.

ליבת העצמאות האנרגטית של ישראל היא בניית מערך לאומי-משקי, אשר יאפשר לייצר את כל צורכי האנרגיה של ישראל כיום ולדורות הבאים. על מנת לקדם את תרומת המשאבים לכלכלה, לחברה ולסביבה, ולהבטיח את היציבות והביטחון של ישראל, נוסד "איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל", שאליו הצטרפו כל 22 הגופים הפועלים בענף.

מדינת ישראל חווה מהפיכה בתחום האנרגיה, ועומדת בפני פריצה אדירה אל שוק האנרגיה הבין-לאומי, אשר עוד תירשם בספרי ההיסטוריה.

נכתב ע"י רוני הלמן ואורי אלדובית ממייסדי איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל

הבול הונפק ב-2012. עיצוב: רונן גולדברג וטוביה קורץ. בשובל הבול נראה תצלום של קידוח יבשתי – באדיבות הארכיון הציוני.