מכתבים קדומים

בשלושת בולי הסדרה מוצגות דוגמאות של מכתבים קדומים, שהתגלו בחפירות ארכיאולוגיות, ומאירים פרקים חשובים בתולדות ארץ ישראל. כל אחד מן המכתבים מהווה עדות היסטורית רבת חשיבות לתקופה סוערת בקורות הארץ, וממחיש את שיטות הכתיבה וצורת המכתב בתקופות השונות. על מנת להוביל את המכתב ליעדו, העסיקו השליטים שליחים מיוחדים.

המכתב מאוגרית, 1230 לפנה"ס (התקופה הכנענית):
מכתב הכתוב בשפה האכדית, בכתב יתדות, מוטבע על לוחית חומר; התגלה בחפירות ארכיאולוגיות בתל אפק, בבית ששימש במאה ה-13 לפנה"ס כביתו של המושל המצרי בכנען. המכתב נשלח בידי תכולינו, נציב העיר אוגרית שבצפון סוריה, אל חיא, הנציב המצרי שישב באפק, והיה ממונה על ארץ כנען מטעם מלך מצרים. במכתבו התלונן תכולינו על כך שכמות חיטה, שאותה מסר בעבר לנציגו של חיא, לא הוחזרה לו כמובטח.
לצידו של המכתב ניתן לראות בבול את חומות המבצר העות'מאני, שבחצרו התגלה בית המושל המצרי. בשובל הבול רשומה המילה "חיטה" בכתב יתדות.

מכתבי לכיש, 589 לפנה"ס (בית ראשון):
מכתב הכתוב בשפה העברית, בכתב עברי קדום, בדיו על אוסטרקון (שבר של כלי חרס); התגלה בחפירות ארכיאולוגיות בביצורי השער של תל לכיש. זהו אחד מקבוצה של מכתבים בעלי אופי דומה, שנשלחו בידי הושעיהו, מפקד אחד המבצרים הקטנים ביהודה, למפקדו יואש/יאוש?, מפקד מבצר לכיש. במכתב המופיע בבול, המכונה על-ידי החוקרים "מכתב מספר 4", דיווח הושעיהו כי ביצע את הפקודות שקיבל, והודיע כי הוא ואנשיו צופים לעבר האותות המתקבלים מלכיש. לצידו של המכתב ניתן לראות בבול את תל לכיש ואת מבנה השער המשוחזר של העיר הקדומה. בשובל הבול רשומה המילה "לכש" בכתב עברי קדום.

מכתבי בר כוכבא, 134 לספירה (מרד בר כוכבא):
מכתב הכתוב בשפה העברית, בכתב עברי, בדיו על נייר פפירוס; התגלה בחפירות ארכיאולוגיות במערות נחל מורבעת במדבר יהודה. המכתב נשלח בידי שמעון בן כוסיבה, הוא בר כוכבא, לישוע בן גלגולה, אחד מפקודיו, ובו הנחיות צבאיות ואיום בעונש במקרה של אי ציות. לצידו של המכתב ניתן לראות בבול את נוף מדבר יהודה. בשובל הבול רשומה המילה "כוסבה" בכתב עברי.


הבולים הונפקו ב-2008. מעצב: מאיר אשל.