מחנה מעצר המעפילים בעתלית

לאחר פרסום 'הספר הלבן' הבריטי במאי 1939, שהגביל את מכסת העולים היהודים שהורשו להיכנס ארצה – 75,000 בחמש שנים, 25,000 מיד והיתר 10,000 מדי שנה – הקימה ממשלת המנדט הבריטי מחנה בקרבת עתלית, שיועד לשמש כמרכז מעצר של עולים בלתי-חוקיים שהתדפקו על שערי הארץ, הימיים והיבשתיים. מספר העצירים ששוחררו מהמחנה מדי חודש הופחת מהמכסה הנ"ל. המחנה הופעל ע"י הבריטים עד להקמת המדינה ב-1948.

בתקופת מלה"ע, מספטמבר 1939 עד דצמבר 1944, נערכו 34 הפלגות מהים השחור שהובילו כ-18,500 מעפילים. כ-10% מהם לא הגיעו ארצה, בעיקר בשל מקרי טביעה (המפורסם שביניהם טביעת 'סטרומה' עם 769 מעפילים). מנתונים אלה ניתן להסיק שקרוב ל-17,000 מעפילים עברו בתקופה זו במחנה. רוב רובם שוחררו ממנו במסגרת השיחרור החודשי, אך מקצתם – כ-1,750 מעפילי האניה 'אטלנטיק' שהבריטים לא הספיקו להעביר ל'פטריה' – גורשו למעצר ממושך ורחוק באי מאוריציוס.

לאחר המלחמה חודשה ההעפלה מאירופה. מינואר עד יולי 1946 נעצרו במחנה עתלית כ-10,200 מעפילים, שהגיעו ב-11 ספינות שלא הצליחו לפרוץ את הסגר הימי הבריטי. באוגוסט 1946 שונתה המדיניות הבריטית והוחל בגירוש המעפילים למעצר בקפריסין. עד אפריל 1948 גורשו למחנות המעצר בקפריסין כ-52,500 מעפילים. במחנה עתלית נעשה השלב האחרון בתהליך שחרורם השוטף של כ-30,000 מעצורי קפריסין שהבריטים שחררו והביאו ארצה במסגרת מדיניות המכסה החודשית שלהם (המכסה הוגדלה לאחר מלה"ע והועמדה על 1,500 איש לחודש; מחציתה הוקצבה לעצורי קפריסין).

שני אירועים הקשורים במחנה ראויים לאזכור מיוחד: ב- 10 באוק. 1945 נערכה פשיטה נועזת של הגד' ה-1 של הפלמ"ח בפיקודו של נחום שריג ושוחררו כל המעפילים שהיו עצורים במחנה. מבצע זה פתח את המאבק המזוין בבריטים, שנמשך בכל מה שקשור להעפלה עד קיץ 1947. מפקדי שתי המחלקות שנטלו חלק בפעולה היו יצחק רבין ז"ל ונחמיה שיין ז"ל (שנהרג כ-9 חודשים לאחר מכן בפעולה לפיצוץ גשר א-זיב במסגרת ליל הגשרים). ב- 29 ביוני 1946, היום הידוע בשם "השבת השחורה", נעצרו במחנה לוחמי פלמ"ח רבים ונחקרו שם לפני העברתם למעצר במחנה רפיח.

עם הקמת המדינה הפך המחנה למעברה לקליטת עולים, שפעלה עד לשנות ה-70. ב-1986 קיבלה על עצמה המועצה לשימור מבנים ואתרי התישבות לשקם את המחנה המוזנח ושנה לאחר מכן הוכרז המקום כאתר שימור לאומי, שנועד לשמש כמרכז חינוכי ללימוד תולדות ההעפלה. שוקמו כמה מהמבנים כגון מבנה החיטוי, כמה מצריפי המגורים והגדרות והוכנו עזרים שונים כגון תצוגות ומוצגים מחיי המעפילים בעת ההפלגה ובמחנה עצמו וכן תכנית אורקולית, משחקי מחשב וכיו"ב. במקום הוקמה גם ספריה העומדת לרשות חוקרי ההעפלה ותלמידי בתי הספר.

פעילות המחנה כוללת סדרות חינוך לתלמידים, סיורים מודרכים, ימי עיון, כנסים ואירועים מיוחדים. לציון מיוחד ראוי מאגר מידע ממוחשב, 'בנתיבי העפלה', המכיל את שמותיהם של מעפילים ופעילי העפלה וכן מידע מקיף על תקופת ההעפלה בזמן שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל, שהחלה ב-1934. במתחם המחנה מוצבת ספינת דימוי לספינת מעפילים קטנה ובחלל ביטנה מוזיאון המחשה.

גוף הבול מציג את ספינת הדימוי לספינת מעפילים קטנה המוצבת במתחם המחנה, על רקע צריפי המחנה. שובל הבול מוקדש למפעל ההעפלה בכללו ומציג את הורדת מעפילי האוניה 'האומות המאוחדות' בחוף נהריה.

הבול הונפק ב-2014 במסגרת הסדרה "המורשת הלאומית - ציוני דרך", עיצוב: רונן גולדברג.