ליל הבדולח

ב-9 וב-10 בנובמבר 1938התחוללו ברחבי גרמניה הנאצית פרעות "ליל הבדולח", הגל הפוגרומי הקיצוני ביותר נגד היהודים עד תקופת הגירושים וההכחדה בעיצומה של המלחמה. לפרעות הללו היו השלכות מרחיקות לכת על מעמדם ומצבם של יהודי גרמניה.

שנת 1938 כולה הייתה שנת פורענות לקיבוץ היהודי בגרמניה. באותה שנה הגיע לשיאו תהליך התעצמותו המדינית והטריטוריאלית של היטלר ( סיפוח אוסטריה, אזור הסודטים), ובאותה שנה גם נגזרו נגד היהודים הגזרות הרבות ביותר במסע נמשך של אפליה ורדיפות בין השאר נגזרה גזרת "השמות" שעל פיה חויב כל יהודי להוסיף לשמו הפרטי את השם היהודי המזהה – ישראל או שרה, ודרכוניהם של היהודים הוחתמו באות אדומה "J" – "JUDE". כמו כן נתקבלו כמה וכמה חוקים ותקנות בעניין גזלת הרכוש היהודי וביטול ההכרה במעמדן הציבורי של הקהילות היהודיות.

עם ה"אנשלוס" – סיפוח אוסטריה לרייך הגרמני במרס 1938, החל תהליך דחיקתם של היהודים מאוסטריה בדרכי אילוצים וכפייה, תהליך שעליו ניצח אדולף אייכמן. ביולי 1938 נתכנסה באוויאן, אתר נופש בצרפת, ועידה בין-לאומית שהשתתפו בה נציגי 32 מדינות כדי למצוא מקלט לפליטים מן הרייך השלישי. אך בדיוניה הסתבר, שהמדינות החופשיות והדמוקרטיות אינן מוכנות לקבל את הנרדפים ושערי העולם נעולים בפניהם.

בגרמניה עצמה נדרשו יהודים בעלי אזרחות רוסית לעזוב את הארץ ובהמשך, בעקבות הגבולות על זכות האזרחות שהטילה פולין על אזרחיה שהתגוררו בארצות חוץ, החליטו שלטונות גרמניה לגרש את היהודים בעלי אזרחות פולנית, שרבים מהם ישבו בה עשרות שנים. בסוף אוקטובר 1938 הוצאו מבתיהם בערי גרמניה 17 אלף יהודים. הובאו בחוסר כל אל הגבול הפולני וגורשו אל צידו האחר.

בנובמבר ירה נער בשם הרשל גרינשפאן, בן לאחת ממשפחות המגורשים ששהה בפריס, בפקיד הצירות הגרמנית בצרפת והרגו. ההתנקשות הזאת שימשה עילה ל"ליל הבדולח", התפרצות פוגרומים הרסנית ורצחנית ברחבי גרמניה, שחוללו אותה חברי המפלגה הנאצית והס"א על דעתם של אנשי הצמרת הנאצית ובעידודם.

אות הזינוק למבצע ניתן ע"י השר הממונה על התעמולה בנאצית, יוזף גבלס. במהלך "ליל הבדולח" הוצתו 171 בתי-כנסת ורבים אחרים נחרבו; נהרסו ונשדדו 7500 בתי עסק וחנויות של יהודים (הזכוכיות המנופצות התגלגלו ברחובות ומכאן הכינוי "KRISTALLNACHT" – "ליל הבדולח"). 91 יהודים נרצחו וכ-30 אלף יהודים נכלאו במחנות ריכוז. הפוגרומים של "ליל הבדולח" היו נקודות מפנה בקורותיהם של יהודי גרמניה. ב"ליל הבדולח" עברו הנאצים מאפליה על ידי חוקים ותקנות לאלימות רחוב פרועה שהייתה אות מבשר לבאות.

כתב: פרופ' ישראל גוטמן.

הבול הופק ב-1988. עיצוב: ד. פסח.