חברות ישראל - OECD

בספטמבר 2010 הצטרפה ישראל באופן רשמי כחברה מלאה בארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD), שהינו מסגרת המאגדת שלושים וארבע מדינות דמוקרטיות המנהלות כלכלות שוק חופשי. בכך הצטרפה ישראל לקהילת המדינות המובילות והמפותחות בעולם.

הארגון, שהוקם ב-1961, משמש במה להשוואת ביצועי מדיניות, לאיתור פתרונות לקשיים משותפים ולזיהוי קודים ונוהלי עבודה חופפים, כדי לנסח עקרונות מנחים למדיניות, במטרה לשיפור הרווחה הכלכלית וחברתית במדינות חברות הארגון ובשאר העולם.

בעידן של כלכלה גלובאלית זקוקים מעצבי מדיניות לסטטיסטיקה השוואתית בקנה-מידה עולמי, לסטנדרטים לקביעת נקודות-ציון (Benchmark), לנורמות בין-לאומיות מוסכמות ולקווים מנחים לתקני מצוינות (Best practices). ארגון OECD, שהינו פורום המדינות המתקדמות ביותר, מתמחה בפיתוח כלים אלו.

הצטרפותה של ישראל לארגון התאפשרה בזכות שיפור ניכר בכלכלת ישראל בעשור האחרון, בין היתר תודות להתבססותה של ישראל כמעצמת הי-טק, הפחתת החוב הלאומי, שמירה על מדיניות פיסקלית ופיתוח ושכלול שוקי ההון.

תהליך הצטרפותה של ישראל לארגון נמשך שלוש שנים, שבמהלכן נדרשה התאמת הדין המדינתי לאמות-המידה הגבוהות המוכתבות על ידי הארגון בשורה של תחומים, בהם: מינהל ציבורי, חינוך, חקלאות, סחר, שירותים פיננסיים, מיסוי, ניהול תקציבי של המדינה, עבודה ורווחה, סביבה, מדיניות תקשורת וסטטיסטיקה לאומית.

הצטרפות ישראל ל-OECD היא תוצאה של החלטה אסטרטגית שמומשה במאמץ משותף, מתואם וחסר תקדים של הרבה גופים ממשלתיים. החברות ב-OECD אמורה להעניק לישראל יתרונות כלכליים ממשיים, ביניהם ביטחון ארוך-טווח למשקיעים ולפעילים כלכליים ופיננסיים המבקשים לפעול בישראל, השפעה חיובית על דרוג האשראי של ישראל, יכולת השפעה על גיבוש סטנדרטים בין-לאומיים וחיבור למוקדי ידע ומומחיות במדינות המפותחות.

מבוסס על דברים שכתב ד"ר יובל שטייניץ, שר האוצר בזמן הצטרפות ישראל לארגון.

הבול הונפק ב- 2011, עיצוב: טלי עובדיה.