המזלות

שניים עשר המזלות הם 12 מערכי כוכבים הממוקמים ברקיע על "גלגל המזלות", שמכונה גם "גלגל הזודיאק" (או "גלגל החיות" בתרגום מיוונית) – מעגל דמיוני שתיארו האסטרונומים הקדמונים בשמים בדרך תנועתה המדומה של השמש מסביב לארץ עבור צופה מכדור הארץ. גלגל זה חולק לשנים עשר חלקים בהתאם לשנים עשר חודשי השנה. ליד כל חלק צוין מערך כוכבים הנמצא באותו חודש מאחורי מסלולה של השמש. כל מערך כוכבים הזכיר לקדמונים תמונה, כגון מאזניים, עקרב וכיו"ב.

הדעה שהייתה נפוצה, כי הצורה והחלוקה של גלגל המזלות מקורן במיתולוגיה היוונית, התבררה כלא נכונה; למעשה המקור של גלגל המזלות באסטרונומיה הבבלית של תחילת האלף הראשון לפנה"ס.

בפולקלור של תרבויות רבות הותאמו המזלות עם חודשי השנה. קישור המזלות בשמים לחודשי השנה נכנס גם למסורת היהודית, ולכל חודש עברי קשור מזל, למרות אי הדיוק הברור שבקישור חודשים ירחיים עם תנועת השמש אל מול הכוכבים, המתאימה לשנה השמשית, וזאת בהתאם לשמות החודשים בלוח הבבלי, שהתאימו לשמות המזלות שלהם. שתים עשרה הצורות של גלגל המזלות ויחסיהן לחודשי השנה העברית הן : טלה-ניסן, שור-אייר, תאומים-סיוון, סרטן-תמוז, אריה-אב, בתולה-אלול, מאזניים-תשרי, עקרב-חשוון, קשת-כסלו, גדי-טבת, דלי-שבט, דגים-אדר. סימנם – טש"ת-סא"ב-מע"ק-גד"ד.

בתלמוד הבבלי המזלות והכוכבים נבראו לצורך האדם: "אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע אדם נושא אשה על אשתו ראשונה זוכר מעשה הראשונה אתה עזבתני ושכחתני אמר לה הקב"ה בתי י"ב מזלות בראתי ברקיע... וכולן לא בראתי אלא בשבילך ואת אמרת עזבתני ושכחתני?! (בבלי, מסכת ברכות פרק ה). הציטוט על שובל הבול "גלגל המזלות" (שהונפק יחד עם הבולים המוצגים לעיל והמוצג עם התאור העוקב באנגלית) לקוח ממקור זה.

בחפירות ארכאולוגיות בישראל נמצאו בתי כנסת, כמו בתי הכנסת בציפורי ובבית אלפא, שברצפתם ישנן תבניות פסיפס מעוטרות בגלגל המזלות. כפי הנראה עקב ההשפעה ההלניסטית, לא ראו בציור גלגל המזלות עבירה על האיסור שבעשרת הדברות על עשיית פסל ותמונה.

הבולים הונפקו ב-1961, עיצוב: הצייר עמנואל בלאושילד.