הכנסת

הכנסת – בית-הנבחרים של מדינת ישראל והרשות המחוקקת שלה – מסמלת יותר מכל גוף אחר במדינה את הדמוקרטיה השלטת בה. בנוסף לחקיקה ודיון בנושאים המרכזיים שעל סדר היום הלאומי, מפקחת הכנסת על הרשות המבצעת ובוחרת את נשיא המדינה ומבקר המדינה. בחירות לכנסת נערכות, בדרך כלל, כל ארבע שנים.

בכ"ד בטבת תש"ט, 25 בינואר 1949, עוד לפני תום הקרבות במלחמת השחרור, התקיימו בישראל הבחירות לאספה המכוננת (גוף שלפי הכרזת העצמאות, אמור היה להכין חוקה למדינה). ישיבתה הראשונה של האספה המכוננת התקיימה בבניין הסוכנות היהודית בירושלים בט"ז בשבת תש"ט – 14 בפברואר 1949. לפני פתיחת הישיבה עצרו חברי האספה בשער-הגיא, בדרך לירושלים, לטקס נטיעת עצים לציון האירוע וכן לציון ט"ז בשבת – ראש השנה לאילנות.

יומיים לאחר ישיבתה הראשונה, נבחר חיים ויצמן לנשיאה הראשון של מדינת ישראל, והאספה המכוננת החליטה לשנות את שמה ל"כנסת" על שם הכנסת הגדולה, אשר התכנסה לאחר שיבת היהודים לארץ-ישראל מגלות בבל במאה החמישית לפני הספירה. מספר חברי הכנסת – מאה ועשרים – נקבע אף הוא לפי מספר חברי הכנסת הגדולה.

לאחר מושב הפתיחה של האספה המכוננת, בעקבות אי-הבהירות לגבי המעמד החוקי של העיר ירושלים, העתיקה הכנסת את מושבה לתל-אביב, ובמשך כתשעה חודשים קיימה את ישיבותיה בבניין קולנוע "קסם" ובמלון "סן-רמו".

ב- 13 בדצמבר 1949 החליטה הכנסת להעתיק את מושבה לירושלים, תחילה קיימה הכנסת את ישיבותיה בבניין הסוכנות היהודית, וב- 13 במארס 1950, עברה לבית פרומין ברחוב המלך ג'ורג' בירושלים, שם קיימה את ישיבותיה במשך למעלה מ- 16 שנים.

ב- 1956 הכריזה נשיאות הכנסת, בשיתוף עם אגודת האדריכלים בישראל, על תחרות פומבית בין אדריכלי המדינה לתכנון משכן קבע לכנסת בקריית הממשלה בגבעת רם. הפרס הראשון הוענק פה אחד לאדריכל יוסף קלרויין. תשע שנים עברו עד שנסתיימה בניית משכן הכנסת, בעזרת כספים שנתרמו ע"י משפחת רוטשילד, והוא נחנך ב- 30 באוגוסט 1966.

בין עבודות האמנות המפורסמות במשכן: קיר אבן בחזית אולם מליאת הכנסת, המייצג את ירושלים של מעלה ומטה – עבודתו של האמן דני קרוון (נראית בבול); שערי המשכן ואש התמיד לזכר הנופלים במלחמות ישראל – עבודתו של האמן הירושלמי דוד פלומבו; שטיחי קיר של מרק שאגאל, המתארים את ההיסטוריה של העם היהודי.

כתבה: ד"ר שילה הטיס רולף, עורכת אתר הכנסת באינטרנט.

הבול הונפק ב-1999 לציון 50 שנה לכנסת. עיצוב: דניאל גולדברג.